WIM VERHOEF

Eresecretaris 01-11-2015

 

 

Op zondag 01-11-2015 is secretaris Wim Verhoef benoemd tot eresecretaris van P.H.V. de Verdediger te Zevenhuizen. Tijdens de Buitengewone Ledenvergadering ontving hij uit handen van voorzitter Ruben Kortenoeven, in het bijzijn van de aanwezige leden, een oorkonde met de vermelding van zijn benoeming. Wim is vanaf de oprichting in 1967, en de vestiging van de politiehondvereniging in Zevenhuizen sinds 1972, betrokken als lid van De Verdediger. Momenteel is hij secretaris. Wim wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet als lid en secretaris van onze vereniging.

www.omroepzuidplas.nl/artikel/2015/11/03/wim-verhoef-benoemd-tot-erelid-van-politiehondvereniging-de-verdediger

 

 

ANDRE HAAN

Erelid 01-02-2015

 

 

Op zondag 01-02-2015 is lid Andre Haan benoemd tot erelid van P.H.V. de Verdediger. Na de training ontving hij uit handen van voorzitter Rob Koers, in het bijzijn van de aanwezige leden, een oorkonde met de vermelding van zijn benoeming. Andre heeft zich vanaf de brand in de kantine op 13 mei 2004 belangeloos ingezet en zorg gedragen voor het onderhoud bij de vereniging.

 

 

JOOP PELS

Overleden 20-04-2012

 

Op vrijdag 20 april 2012 is erelid Joop Pels overleden.

Woensdag 25 april 2012 hebben wij afscheid van Joop genomen.

Joop blijft in onze herinnering als een markante persoonlijkheid.

Zijn honden waren alles voor hem.

 

 

REIN VERSEVELD

Overleden 18-05-2006

 

Op donderdag 18-05-2006 is erevoorzitter Rein Verseveld heengegaan.

Hij blijft geborgen in onze herinnering, geworteld in ons bestaan.

Wij hebben diepe bewondering voor al wat hij voor ons heeft gedaan.

 Rein je was een voorbeeld voor ons allen en een prettig mens die de politiehondensport en onze vereniging hoog had staan.

 

Rein na de Keuring in Delft 2003

 

REIN VERSEVELD

Erevoorzitter 30-04-2006

 

Op zondag 30-04-2006 is oud-voorzitter Rein Verseveld benoemd tot erevoorzitter van P.H.V. de Verdediger. In aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen, het bestuur, leden en oud leden van de vereniging, ontving hij uit handen van voorzitter Dirk Karreman een oorkonde met de vermelding van zijn benoeming. Hij werd gekleed in een jack voorzien van het logo van de vereniging met de bijbehorende pet. De voorzitter bedankte Rein voor de jaren die hij als lid, en als voorzitter bij de vereniging betrokken is geweest. Ondanks zijn zwakke gezondheid genoot Rein van de belangstelling. In zijn dankwoord dankte hij voor de belangstelling en de aanwezigheid van zo velen.

 

 

JOOP PELS

Erelid 23-10-2005

 

Op zondag 23-10-2005 is lid Joop Pels benoemd tot erelid van P.H.V. de Verdediger. Tijdens de Najaarsledenvergadering ontving hij, in het bijzijn van alle leden, uit handen van voorzitter Dirk Karreman een oorkonde met de vermelding van zijn benoeming. De voorzitter bedankte Joop voor de jaren die hij als lid bij de vereniging betrokken is geweest.