AGENDA

In verband met de Coronacrisis zijn alle keuringen, kringtrainingen, evenementen, e.d. voor het jaar 2020 komen te vervallen!

 
verde    
  2020 Datums en gebeurtenissen onder voorbehoudÖ  
       
       
  Januari    
       
  18-01-2020 Cursus BKD bij PHV Elvado Dordrecht  
       
  Februari    
       
  01-02-2020 Cursus BKD bij PHV Elvado Dordrecht  
  15-02-2020 Cursus BKD bij PHV Elvado Dordrecht  
  29-02-2020 Cursus BKD bij PHV Elvado Dordrecht  
       
  Maart    
       
  14-03-2020 Cursus BKD bij PHV Elvado Dordrecht  
  28-03-2020 Nico Ram Memorial 2020 bij PHV Rotterdam-Zuid  
  30-03-2020 Jaarvergadering bij PHV Rotterdam-Zuid  
       
  April    
       
  11-04-2020 Nico Ram Memorial 2020 bij PHV Schiedam  
  25-04-2020 Nico Ram Memorial 2020 bij PHDV Zoetermeer  
       
  Mei    
       
  16-05-2020 Technische Middag bij PHV Rotterdam-Zuid  
  23-05-2020 Voorjaarskeuring bij PHV D.O.V Delft  
  24-05-2020 Voorjaarskeuring bij PHV D.O.V Delft  
  30-05-2020 Helpers Testdag bij PHV De Hellehoek Rockanje  
       
  Juni    
       
    Geen evenementen of vergaderingen gepland  
       
  Juli    
       
  03-07-2020 Zomerkeuring bij PHV RODA Bergschenhoek  
  04-07-2020 Zomerkeuring bij PHV RODA Bergschenhoek  
  25-07-2020 Kampioenswedstrijd PH2 bij PHV RODA  
  26-07-2020 Kampioenswedstrijd PH1 bij PHV RODA  
       
  Augustus    
       
  01-08-2020 Helpers Testdag bij PHDV Zoetermeer  
       
  September    
       
  04-09-2020 Nat. Kampioenschappen KNPV Jan Louwers Stadion Eindhoven  
  05-09-2020 Nat. Kampioenschappen KNPV Jan Louwers Stadion Eindhoven  
       
  Oktober    
       
  16-10-2020 Najaarskeuring bij PHV Elvado Dordrecht  
  17-10-2020 Najaarskeuring bij PHV Elvado Dordrecht  
  24-10-2020 Helpersexamen bij PHV Elvado Dordrecht  
  26-10-2020 Algemene Ledenvergadering bij PHV Rotterdam-Zuid  
       
  November    
       
    Geen evenementen of vergaderingen gepland  
       
  December    
       
    Geen evenementen of vergaderingen gepland  
       

 

KRINGOEFENDAGEN

 
       
  2020: Wijzigingen onder voorbehoud!  
       
       
    Onbekend  
       

 

Het is NIET toegestaan de honden te trainen met behulp van geweldsmiddelen als bijvoorbeeld slipketting, pennenband, stroomband / teletact (e-collar), veeprikker, e.d. Verder is het NIET toegestaan fysiek geweld te gebruiken bij correcties tijdens het trainen van de honden. De terreinleider zal hier op toezien en zo nodig ingrijpen!

 

KNPV

 

 

Keuringen Zuid-Holland 2020

 

Sluitingsdatum voor inschrijving:

- Voorjaarskeuring 15 maart 2020

- Zomerkeuring 15 mei 2020

- Najaarskeuring 15 augustus 2020

Het inschrijfformulier is te downloaden en uit te printen op www.knpv.nl via de knop 'Formulieren': www.knpv.nl/zuid-holland/info/349/formulieren.html

Aanvragen die na de sluitingsdatum binnenkomen worden NIET meer in behandeling genomen.
Let ook op de nieuwe richtlijn bij het inschrijven in een andere afdeling.

Inschrijfformulieren zijn ook op te vragen bij: A.G. van der Ham, Boekweitakker 13, 2743 DL Waddinxveen, telnr. 0182-617037, e-mail: agham@ziggo.nl

 

In andere afdeling?

De procedure voor de keuring in een andere afdeling luidt als volgt:

* u vraagt een schriftelijke toestemming aan het eigen Afdelingsbestuur om in een andere afdeling naar een keuring te mogen gaan;

* u vraagt in de afdeling waar u naar de keuring wilt, om een schriftelijke toestemming om daar voor de keuring te mogen gaan;

* de beide schriftelijke toestemmingen kunt u per mail of per post naar het bureau sturen;

* het inschrijfformulier stuurt u tezamen met de foto's naar het postadres van het bureau.

Aanvragen en toestemmingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden NIET in behandeling genomen.

Wanneer de indelingscommissie de wijziging om indelingstechnische redenen niet goedkeurt, wordt u automatisch in de eigen afdeling geplaatst.

U kunt uw aanvraag sturen naar het bureau van de KNPV, Postbus 21, 6920 AA Duiven, e-mail: bureau@knpv.nl

 

Afmeldingen

Afmelding voor een keuring moet schriftelijk gebeuren bij het bureau@knpv.nl

Kan de afmelding niet meer tijdig schriftelijk gebeuren vůůr de keuringsdatum, dan moet men vůůr de keuring het bureau KNPV telefonisch informeren of op de dag van de keuring de verhindering melden bij de voorzitter van de keuringscommissie.

Afmeldingen via andere functionarissen worden niet geaccepteerd.

Er wordt GEEN inschrijfgeld terugbetaald! Zie artikel 9 van het keuringsreglement.
Kosteloos doorschuiven naar een volgende keuring kan uitsluitend en alleen in het geval van artikel 8 van het keuringsreglement.

 

Contact

Telefoon: 0623 416113 (maandag t/m donderdag: 10:00 - 17.00 uur; vrijdag: 10:00 - 13:00 uur)

Fax:  0313 630889

E-mail:  bureau@knpv.nl

Adres:
Bureau KNPV
Postbus 21
6920 AA Duiven

Bankrekening: 1322.35.536 tnv KNPV
IBAN: NL68 RABO 0132 2355 36
BIC: RABONL2U
 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de KNPV kunt u aanvragen via de Afdeling.

Klikt u rechtsboven op 'Selecteer regio' en vervolgens op de Afdeling waar u woonachtig bent. De Afdelingen zijn gelijk aan de provincies.

Binnen de Afdelingswebsite klikt u op de knop 'Algemeen' in de menubalk. Vervolgens ziet u veelal Aanmelding lidmaatschap of Formulier Aanmelding lidmaatschap.

Op het formulier vindt u nadere informatie over verzendadres en betaling.

Voor 2020 is de contributie voor leden vast gesteld op Ä 45,- per jaar; het entreegeld voor nieuwe leden is Ä 22,50.
 

Reglementen

Alle reglementen van voor 20140101 komen te vervallen.

 

Helpertestdagen 2020

De commissie opleiding helpers wil in 2020 een tweetal testdagen gevolgd door een examen voor aspirant afdelingshelpers organiseren.

Kandidaten voor deze dagen dienen zich voor 01 februari 2020 schriftelijk aan te melden bij Erik Kluiters: Eikvaren 24, 3069 HL Rotterdam, telnr.: 06-50539236, e-mail: ef.kluiters@ziggo.nl

Tevens dient de aanmelding vergezeld te zijn van een verklaring van een bevoegd persoon of instantie, waaruit blijkt, dat er geen medisch bezwaar bestaat tegen het verrichten van helperwerk.

Indien de kandidaat de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dient er tevens een verklaring van ťťn van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers, waarin deze toestemming geeft tot deelname aan de helpertestdagen en het examen, wetende dat het verrichten van helperwerk risicovol en gevaarlijk kan zijn.

 

Informatie BKD Cursus 2020

Basis KNPV Dresseur

De afdeling Zuid-Holland biedt haar leden de mogelijkheid om in de (barre) winterperiode de cursus Basis KNPV Dresseur te volgen, die verzorgd zal worden door Jaap van der Steen. De eerste drie cursussen die begin 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 (2017 was er geen BKD door te weinig aanmeldingen) en 2019 zijn gehouden is door alle cursisten als erg plezierig en zeer leerzaam ervaren. Om een indruk te geven wat de cursus inhoudt staat hieronder een opsomming van de onderwerpen die, met ondersteuning van foto- en filmmateriaal, behandeld worden:

 • Zintuigen

 • Levensfasen en functies van het spel

 • Gedrag en gedragsherkenning

 • Agressie

 • Dominantie en submissie

 • Angst bij honden

 • Algemene leerprincipes en trainen

 • Samenwerking, organisatie en plezierig oefenen

 • Toets

De cursus zal 5 dagen, inclusief toets, in beslag nemen van 09.00 tot ongeveer 16.00 uur. Elke cursist ontvangt een map met lesmateriaal.

Data cursus BKD: Zie agenda!

De locatie waar de cursus plaats vindt is PHV Elvado in Dordrecht.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is bedoeld voor alle leden, dus van onervaren tot zeer ervaren, jong tot minder jong, die:

 • hun kennis en vaardigheden als KNPV dresseur verder willen uitbreiden,

 • een lerende houding hebben,

 • open staan om met mede cursisten na te denken over goed trainen,

 • bereid zijn zich in stukjes theorie te verdiepen,

 • bij willen dragen aan een positieve en plezierige sfeer tijdens de cursus,

 • hun nieuwe ervaringen mogelijk aan anderen willen overdragen, indien de situatie zich hiervoor leent.

Welk resultaat, c.q. meerwaarde, levert de cursus op?

 • Het verbeteren van africhtingmethodieken en het diervriendelijk oefenen,

 • Van elkaar leren bij het ontwikkelen van dressuurvaardigheden om zo te trainen op een nog plezieriger wijze,

 • Het BKD diploma bij tenminste 80 % aanwezigheid en het behalen van een voldoende bij de toets.

Kortom, wil je nog meer plezier en inzicht krijgen in de KNPV sport in het algemeen en je hond in het bijzonder? Twijfel niet langer en meldt je aan!

Dit kan door het hiervoor bestemde formulier te downloaden via:

http://www.knpv.nl/upload/userfiles/Afdeling_Zuid-Holland/Formulieren/AanmeldenBKD.xlsx .

U dient deze volledig ingevuld vůůr 15 december 2019 per e-mail te zenden naar: agham@ziggo.nl .

 

Opleiding Master Class Coach (MCC)

Het hoofdbestuur van de KNPV heeft gemeld dat de eerstvolgende opleiding tot Masterclass Coach in de periode november 2019 / april 2020 zal gaan plaatsvinden.

Een kandidaat die voor deze opleiding in aanmerking zou willen komen, moet voldoen aan de volgende profielschets:

 • Is tenminste 5 jaar lid van de KNPV.
 • Heeft een onbesproken gedrag.
 • Heeft aantoonbare resultaten behaald in de africhting van (KNPV) honden.
 • Heeft een MBO werk- en denkniveau.
 • Beschikt over didactische vaardigheden.
 • Is in het bezit van het diploma Basis KNPV Dresseur (BKD).
 • Is bereid en in staat de cursus KNPV Dresseur te geven.

De kosten voor deze opleiding komt in gelijke delen voor rekening van het hoofdbestuur/afdelingsbestuur en de cursist/kandidaat deelnemer en bedraagt voor ieder Ä 175,-.

Kandidaten kunnen zich, vergezeld van een motivatie, vůůr 15 augustus 2019 aanmelden bij de secretaris van de afdeling, Jaap van der Steen: knpvzuidholland@gmail.com

Kandidaten kunnen door de afdelingen tot 01 september bij het Bureau KNPV aangemeld worden.

 

Technische middag 2020

De Technische Middag vindt plaats op 16 mei 2020 bij PHV Rotterdam-Zuid te Rotterdam.

 

Demo Teams

DE KNPV BIEDT HONDENSPORT VOOR JONG EN OUD

Het door burgers opleiden van politie-, speur- en reddingshonden op het niveau van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging is een mooie en belangrijke taak.
De KNPV heeft een geschiedenis van ruim 100 jaar, waar we best trots op zijn. De vereniging organiseert keuringen en toetsingen, vele wedstrijden, oefendagen en jaarlijks een Nederlands Kampioenschap. Keurmeesters, pakwerkers en andere officials worden binnen de KNPV opgeleid.
De KNPV is anno 2020 een vereniging waarbij de juiste instelling ten behoeve van het welzijn van de hond, hoog in het vaandel staat. Onze koepelorganisatie telt maar liefst 6000 leden in binnen- en buitenland. Een groot deel daarvan heeft als hobby het wekelijks trainen met hun hond in de buitenlucht bij een van de ruim 400 verenigingen verdeeld over heel Nederland, die op hun beurt vallen onder de diverse afdelingen die onze koepelorganisatie kent.
 
Wil je graag een goede opleiding volgen om je hond op een moderne diervriendelijke manier af te richten, dan heeft de KNPV daar een prachtige cursus voor, maar ook degene die daarna verder wil naar een Masterclass, kan bij de KNPV terecht.
 
Ben je nog jong en gezond en heb je een goede conditie  en heb je door omstandigheden misschien nog geen hond, en wil je toch graag met honden bezig zijn, dan is er vast wel een mogelijkheid om eerst opgeleid te worden tot pakwerker op een vereniging.  
   
Na de opleiding gaan veel honden aan het werk bij politie- en bewakingsdiensten verspreid over de hele wereld. Een ander deel blijft bij hun baas in Nederland en neemt deel aan wedstrijden of komt beschikbaar voor de fokkerij en draagt zorg voor toekomstige werk- en sporthonden. Kortom een prachtige hondensport voor jong en oud waar je samen met je hond tot in lengte van dagen iets moois kunt ondernemen. Wat is er mooier als in samenwerking tussen mens en hond  van pup af een prachtige vriendenband op te bouwen!
 
Bent u geÔnteresseerd om eens op een vereniging te gaan kijken, selecteer dan in het menu van de website van de KNPV de regio waar je woont en kijk bij het menu van de afdeling naar ďVerenigingenĒ,  en vind zo een vereniging in uw omgeving.
 
DEMO-TEAM

Om belangstellenden met de VERENIGING KNPV en met onze sport- en werkhonden te laten kennismaken, hebben wij demonstratieteams opgericht.
Een demo-team laat u op een spectaculaire manier kennismaken met onze sport- en werkhonden. In een aantal onderdelen uit het scholingsprogramma ziet u de kwaliteiten van onze honden en hun geleiders, waarbij het u zal verrassen wat onze honden zoal kunnen.
Dit bestaat uit onder andere: speuren, zwemmen, springen en bijvoorbeeld het vastbijten of bewaken van een arrestant  in verschillende situaties, zoals een bewapende arrestant en/of een vluchtende.
 
MEER INFORMATIE OVER HET DEMO-TEAM?

Indien u meer informatie zou willen hebben over wat een demo-team van de KNPV kan betekenen tijdens uw  evenement of bijvoorbeeld voor de leerlingen van uw school, dan kunt u contact opnemen met een van onze coŲrdinatoren verdeeld over Nederland.
 
Zuid-Holland: Mevr. E. Arons, email: 
 info@kepa-kennels.nl
 
Mocht u om welke reden ook, geen contact met de coŲrdinator uit uw regio kunnen krijgen dan kunt u per email contact zoeken met onze landelijk coŲrdinator: W. Dusseljee, email:
 w.dusseljee@telenet.be

 

Maandblad KNPV
 

Het online lezen van het maandblad van de KNPV "De Politiehond" kan men hier: www.knpv.nl/landelijk/algemeen/de-politiehond/

 

Maandblad VDH
 

Het online lezen van het maandblad van de VDH "De Duitse Herdershond" kan men hier: duitseherder.nl/leden/maandbladen-2013.html


 

Hondensport & Sporthonden

Deze site vindt men hier: www.hondensport.com

 

NIEUWS

 

Momenteel geen actueel nieuws!

 

GROEILIJN PUPS

 

Scroll verder door naar beneden voor het maken van een werpkist

 
         
  Volwassen kg gewicht per ras Reu  Teef   
         
  Bouvier  37 30  
  Dobermann  42 34  
  Duitse Herder  40 30  
  Groenendaeler  28 28  
  Hollandse Herder  28 23  
  Laekense Herder  28 28  
  Mechelse Herder  28 28  
  Rottweiler  55 40  
  Tervuerense Herder  28 28  
         
                     
  Groeilijn voor pups gebaseerd op de  
  gangbaar volwassen lichaamsgewichten  
                     
  Adult 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 12 m  
                     
  Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg  
                     
  1 0.2  0.3  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1.0   
  5 0.8  1.5  2.3  3.0  3.5  4.0  4.2  5.0   
  10 1.2  2.5  4.0  5.5  6.5  7.5  7.8  9.5   
  15 1.6  3.5  5.8  8.0  9.4  10.9  11.4  14.3   
  20 1.8  4.4  7.4  10.4  12.2  14.0  14.8  19.0   
  25 2.1  5.3  9.1  12.7  14.8  17.1  18.1  22.9   
  30 2.3  6.2  10.7  14.8  17.4  20.0  21.2  26.5   
  35 2.5  7.0  12.3  16.8  19.7  22.8  24.1  29.8   
  40 2.7  7.7  13.4  18.6  22.0  25.6  27.1  33.6   
  50 3.2  8.8  15.4  21.6  26.3  31.0  32.8  41.0   
  60 3.6  9.6  16.8  24.0  30.0  36.0  38.0  48.0   
  70 4.1  10.8  18.6  26.0  33.3  41.3  43.5  55.3   
                     
         
  Volwassen kg gewicht per ras Reu  Teef   
         
  Afghaanse Windhond  28 23  
  Airdale TerriŽr  25 22  
  Akita Inu  35 30  
  Alaska Malamute  39 34  
  American Staffordshire TerriŽr  23 18  
  Amerikaanse Cockerspaniel  13 11  
  Affenpinscher  8 5  
  Appenzeller Sennenhond  35 25  
  Australian Cattle Dog  20 16  
  Australische TerriŽr  7 6  
  Barzoi  48 34  
  Basenji  11 10  
  Basset Hound  40 30  
  Beagle  23 18  
  Bearded Collie  26 24  
  Beauceron  50 30  
  Bedlington TerriŽr  10 8  
  Berner Sennenhond  55 40  
  Bichon Frise  6 4  
  Bloedhond  41 36  
  Bobtail  35 30  
  Bordeaux Dog  50 45  
  Border Collie  20 14  
  Border TerriŽr  7 6  
  Boston TerriŽr  10 8  
  Boxer  30 25  
  Bouvier  37 30  
  Briard  35 30  
  Bull TerriŽr  28 24  
  Bull Mastiff  55 26  
  Cairn TerriŽr  7 6  
  Cavalier King Charles Spaniel  8 5  
  Chihuahua  2 0,5  
  Chinese Naakthond  6 5  
  Chow Chow  35 22  
  Curly Coated Retriever  40 30  
  Dalmatische hond  30 26  
  Dandie Dinmont TerriŽr  11 8  
  Deerhound  45 36  
  Dobermann  42 34  
  Drentsche Patrijs  35 25  
  Duitse Dog  75 60  
  Duitse Herder  40 30  
  Duitse Staande Hond  35 25  
  Dwergpinscher  8 5  
  Dwerg Schnauzer  10 7  
  Dwerg Keeshond  2 2  
  Dwergpinscher  4 3  
  Engelse Bulldog  25 23  
  Engelse Setter  32 28  
  Engelse Springer Spaniel  23 21  
  Engelse Toy TerriŽr  4 3  
  Epagneul Breton  15 13  
  Finse Spits  12 15  
  Flatcoated Retriever  30 25  
  Fox TerriŽr  8 7  
  Foxhound  31 29  
  Franse Bulldog  14 8  
  Golden Retriever  32 26  
  Gordon Setter  35 30  
  Greyhound  32 27  
  Groenendaeler  28 28  
  Havanezer  5 5  
  Hollandse Herder  28 23  
  Hovawart  35 30  
  Ierse Setter  30 25  
  Ierse TerriŽr  12 11  
  Ierse Water Spaniel  30 25  
  Ierse Wolfshond  55 41  
  Italiaanse Windhond  5 4  
  Jack Russell TerriŽr  6 5  
  Keeshond Dwerg  2 2  
  Keeshond (middenslag)  11 10  
  Kerry Blue TerriŽr  17 15  
  King Charles Spaniel  6 4  
  Komondor  55 45  
  Kooikerhondje  11 9  
  Labrador Retriever  35 30  
  Laekense Herder  28 28  
  Landseer  65 55  
  Leeuwhondje  6 4  
  Leonberger  65 55  
  Lhasa Apso  8 7  
  Maltezer  4 3  
  Manchester TerriŽr  8 7  
  Markiesje  8 6  
  Mastiff  95 85  
  Mastino Napoletano  65 55  
  Mechelse Herder  28 28  
  Mexicaanse Naakthond  15 7  
  Mopshond  9 7  
  Munsterlander, grote  35 29  
  Newfoundlander  65 55  
  Noorse elandhond  16 14  
  Norfolk en Norwich TerriŽr  6 5  
  Nova Scotia Duck Tolling Retriever  23 17  
  Old English Sheepdog  34 30  
  Otterhound  40 35  
  Papillon  4 3  
  Pekingees  5 4  
  Petit Basset Griffon Vendeen  18 14  
  Pharaohond  18 15  
  Pointer  30 25  
  Portugese Waterhond  23 20  
  Puli  14 11  
  Pyrenese Berghond  60 45  
  Pyrenese Herdershond  14 9  
  Rhodesian Ridgeback  36 32  
  Riesenschnauzer  45 35  
  Rottweiler  55 40  
  Saluki  24 19  
  Samojeed  25 18  
  Schapendoes  15 15  
  Schipperke  8 4  
  Schotse Herdershond  34 23  
  Schotse TerriŽr  10 8  
  Shar Pei  30 25  
  Shetland Sheepdog  9 8  
  Shiba Inu  15 10  
  Shih Tzu  7 5  
  Siberische Husky  25 20  
  Sint-Bernard  80 65  
  Sky TerriŽr  12 11  
  Sloughi  28 20  
  Soft-Coated Wheaten TerriŽr  15 14  
  Stabijhoun  25 20  
  Staffordshire Bull TerriŽr  16 12  
  Teckel, Dwerg  9 9  
  Tervuerense Herder  28 28  
  Tibetaanse Mastiff  50 35  
  Tibetaanse SpaniŽl  7 4  
  Tibetaanse TerriŽr  12 9  
  Vizsla  30 22  
  Weimaraner  35 30  
  Welsh Springer SpaniŽl  20 16  
  Welsh Corgi Cardigan & Pembroke  12 10  
  Welsh TerriŽr  9 8  
  West Highland White TerriŽr  9 7  
  Whippet  13 12  
  Yorkshire TerriŽr  3 3  
  Zweedse Lappenhond  30 25  
  Wetterhoun  35 30  
         

 

DE WERPKIST

 

 

Klik op de link met de rechter muisknop om de betreffende documenten te openen

Werpkist 1

Werpkist 2

Werpkist 3