GESCHIEDENIS

 

Opgericht op zaterdag 01 april 1967 in Zoetermeer door de heren P. Havenaar, Mateman, L. Benschop en K. v/d Drift. Oefenterrein was in het Burgemeester van Eden sportpark. 

In 1972 trad door onenigheid het volledige bestuur af, omdat het huurcontract van het terrein bij de gemeente Zoetermeer op een persoon stond was de vereniging ook gelijk zijn oefenterrein kwijt. Bij het vertrek van het bestuur waren ook bijna alle materialen en de financien verdwenen om toch te kunnen trainen kochten de (aspirant)leden die achter bleven gezamenlijk een tweedehands bijtpak.

Er werd een voorlopig bestuur gevormd omdat dat een van de voorwaarden was om een vereniging over te nemen en een erkenning te verkrijgen Het afdelingsbestuur gaf de vereniging een jaar dispensatie van zijn erkenning. 

In 1972 kon de Verdediger van de terreinen in het Recreatieschap Rottemeren in Zevenhuizen voorlopig voor een jaar gebruik maken. In oktober 1973 kreeg de vereniging van het recreatieschap definitief toestemming om te blijven trainen in het toegewezen gebied. 

Na het verhuizen van de Verdediger van Zoetermeer naar Zevenhuizen in 1972 mochten we van de eigenaren van café de Roerdomp het gebouw als clubhuis gebruiken, na 2 jaar kregen we een onderkomen in een oud zomerhuis bij het Korenmolengat aangeboden 

In 1974 werd er een schutting en een kuil gemaakt op een terrein dat belangeloos beschikbaar gesteld werd door het recreatieschap.

In 1977 werd op de plaats van het oude zomerhuis begonnen met de bouw van een clubhuis,dat werd in een recordtijd door eigen leden  gebouwd, ook een onderkomen na de training voor de honden werd gebouwd. 

In 1978 kregen we van het recreatieschap uitbreiding van onze trainingslocatie ons werd een terrein toegewezen langs de Hennipsloot tegenover het kampeerterrein waar we nu nog steeds vertoeven. 

In 2002 is een nieuw onderkomen naast het clubhuis voor de honden gebouwd, het werden een twintigtal hokken ondergebracht in een geïsoleerd gebouw. Behalve meer comfort voor de honden was ook een van de reden de mogelijke geluidsoverlast van blaffende honden voor recreanten tot een minimum te beperken, in de onmiddellijke omgeving van het kampeerterrein,gelegen naast ons clubhuis, was namelijk een bungalowpark gebouwd dat ook in de wintermaanden open is.

Langzaam maar zeker begon de voltooiing van ons clubhuis te naderen ,conform de eisen voor een clubhuis werd er begin gemaakt met de bouw van een brandveilig dak en binnen muren, dit zouden de laatste werkzaamheden zijn na 30 jaar, eindelijk een afgebouwd clubhuis, op de avond van donderdag 13 mei 2004 werd er nog gewerkt er werd nog even gesproken over de keuring de volgende dag van Rob Geernaert  dan vroeg naar huis de andere morgen zouden we vroeg verzamelen bij ons clubgebouw en dan gezamenlijk naar de keuring.

 s' Morgens bleek het clubgebouw in brand te staan ondanks de snelle komst van de brandweer was redding onmogelijk en moesten we verbijsterd toekijken hoe een gebouw met een rijke historie tot de grond toe afbranden niets kon worden gered. Er werd  besloten we nemen toch deel aan de keuring Wat een vrolijke dag had moeten worden werd er één met een droef randje het behalen van een certificaat maakte nog iets goed.

Na de keuring werd besloten gezamenlijk terug te gaan naar de restanten van wat over was van ons clubhuis, voor de meeste was dit een heel emotioneel weerzien, o.a. het zoeken naar nog bruikbare spullen,toen drong pas echt de ramp die had plaatsgevonden tot de meeste door ,zittend bij en op de puinhopen werd al  al heel snel duidelijk, we gaan het gezamenlijk opnieuw opbouwen. Dus op dezelfde avond 14 mei werd besloten we gaan weer een tweetal oefendagen houden in augustus a.s. en er moet dan weer een onderkomen zijn.

Na de brand op vrijdagochtend 14 mei 2004 werd al heel snel een begin gemaakt met de bouw van een nieuw clubhuis,we konden gebruik maken van de hulp van enkele (oud)leden die met hun bedrijf hulp aanboden o.a. door sloopwerkzaamheden en het afvoeren van de resten wat van het gebouw was overgebleven. Door de inzet van leden,oud leden aspirant leden,donateurs en zelf enkele personen die spontaan aanboden te komen helpen werd al heel snel begonnen met de herbouw, gelukkig konden we beschikken over enkele deskundige die zorgde dat alles op tijd besteld werd en ook ter plekke werd verwerkt een mooi resultaat waar we met trots op kunnen terugzien, hieronder enkele foto's met het bereikte resultaat.

Sinds 1974 werd er met toestemming van het recreatieschap getraind op een terrein langs de Hennipsloot tegenover het kampeerterrein, dit jaar 2009 zal ons terrein een andere bestemming krijgen door de bouw van een nieuwe brug over de Hennipsloot  is er geen ruimte meer voor honden training.

In overleg met het recreatieschap is gezocht naar een andere locatie deze werd gevonden achter het Korenmolengat tussen het natuurreservaat en de Molenviergang waarvoor we in april j.l. schriftelijk toestemming kregen om dit terrein te mogen gaan gebruiken, er zullen wel enige aanpassingen moeten plaatsvinden o.a. enig grondwerk, gras inzaaien,het plaatsen van voorzieningen om de honden vast te zetten,en enkele bijkomende werkzaamheden om het in gebruik te gaan nemen. Inmiddels zijn we begonnen met het trainen op de nieuwe locatie en zijn hier erg tevreden over