CONTACT

 

Inlichtingen/aanmelden:

Secretariaat:   Dhr. Wim Verhoef

Tel.: 0180-631598 / 06-46055918   

wimverhoef@planet.nl     

 

 

Politie Hond Vereniging "De Verdediger" is opgericht op 1 april 1967

 te Zoetermeer en sinds 1972 gevestigd aan het Korenmolengat te Zevenhuizen

 

Ons clubgebouw is te bereiken via het rijwielpad langs het Korenmolengat.

 

Het oefenterrein (1) bevindt zich aan het einde van het Korenmolengat (2) (3)

en ligt eveneens langs het rijwielpad, richting de Molenviergang (4)

in het recreatieschap de Rottemeren te Zevenhuizen.

 

 

Er wordt getraind volgens de richtlijnen van de KNPV.

 

Het is NIET toegestaan de honden te trainen met behulp van geweldsmiddelen als bijvoorbeeld slipketting, pennenband, stroomband / teletact (e-collar), veeprikker, e.d. Verder is het NIET toegestaan fysiek geweld te gebruiken bij correcties tijdens het trainen van de honden. De terreinleider zal hier op toezien en zo nodig ingrijpen!

 

U kunt lid worden als U 14 jaar of ouder bent,

en een onbesproken gedrag heeft

 

Bij onze vereniging kunt U terecht met:
 

Hollandse herder, Mechelse herder, Duitse herder, of kruisingen,

en rassen zoals beschreven in het keuringsreglement van de KNPV:

Herdershond (in al zijn variėteiten), Dobermann, Riesenschnauzer,

Bouvier, Airedale Terriėr, Rottweiler, Boxer

en alle kruisingen tussen deze rassen.

  De hond moet minimaal een schouderhoogte hebben van ongeveer 55 cm.

Bij voorkeur wordt een schouderhoogte van 70 cm niet overschreden.

 

Er wordt getraind volgens de richtlijnen van de KNPV.

 

Om te mogen (!) trainen moet U wel lid zijn van de KNPV.

 

Trainingstijden:

Dinsdag -> 19.00 uur koffie -> trainen 19.30 - 22.00 uur

Donderdag -> 19.00 uur koffie -> trainen 19.30 - 22.00 uur

Zondag -> 09.00 uur koffie -> trainen 09.30 - 13.00 uur

(Zondagoptie -> 08.00 uur koffie -> trainen 08.30 - 13.00 uur)

 

Afmeldingen via de ingestelde groepsapp van PHV "De Verdediger".

 

Leden:

Geef bij voorkeur tijdens de training aan wanneer U de volgende

training verhinderd bent. Geef Ad Hoc afmeldingen ruim voor een

training aan via de ingestelde groepsapp van "De Verdediger".

 

Bestuur:

Het bestuur geeft vroegtijdig via de groepsapp aan wanneer

er een training uit valt, of wanneer er "UIT"-getraind wordt.

 

Op Pasen, Hemelvaartdag, Pinksteren en Kerst is er geen training.

(In overleg is er de mogelijkheid om te trainen op:

Zaterdagoptie -> 13.00 uur koffie -> trainen 13.30 - 17.00 uur)

 

Uit het KNPV keuringsreglement PH 1:

Technische Commissie Pagina 4 versie: 01-10-2012

 

 Hoofdstuk 1: Bepalingen met betrekking tot de deelname aan een keuring

 

Doel van de keuring

Artikel 1: De keuring heeft tot doel de beoordeling van honden,

die voor de politiediensten en de politietaken zijn afgericht.

Het certificaat van bekwaamheid wordt toegekend wanneer de honden,

aan de in dit reglement vastgestelde eisen hebben voldaan.

 

Eisen voor toelating tot een keuring

Artikel 2: Om tot een keuring te worden toegelaten

moeten de eigenaar en de geleider van de hond,

waarmee aan een keuring wordt deelgenomen,

op de datum van sluiting van de inschrijving lid of donateur

van de KNPV zijn en niet als zodanig door

het hoofdbestuur of afdelingsbestuur zijn geschorst.

 

Loopse honden

Artikel 3: Loopse honden worden niet tot een keuring toegelaten.

 

Artikel 4: Honden, die aan een keuring deelnemen,

moeten minimaal 2 jaar oud zijn op de datum van inschrijving

en moeten minimaal een schouderhoogte hebben van ongeveer 55 cm.

Bij voorkeur wordt een schouderhoogte van 70 cm niet overschreden.

De honden moeten een goed gebit en goede beharing hebben

en in het algemeen voldoen aan de eisen die aan een gezonde,

stevig gebouwde volwassen hond mogen worden gesteld.

Honden waarvan de oren en/of de staart is/zijn gecoupeerd,

worden niet tot een keuring toegelaten.

Honden, die waarneembaar aan enige ziekte lijden

of zichtbaar drachtig zijn, worden niet tot een keuring toegelaten.

Pitbull terriėrs en kruisingen daarvan zijn uitgesloten van keuringen.

 Indien de geleider niet voor de betrouwbaarheid van zijn hond in kan staan,

 mag hij niet aan de keuring deelnemen.

Tot de keuring worden honden toegelaten,

die behoren tot één van de volgende rassen:

Herdershond (in al zijn variėteiten), Dobermann, Riesenschnauzer,

Bouvier, Airedale Terriėr, Rottweiler, Boxer

en alle kruisingen tussen deze rassen.

Het hoofdbestuur is bevoegd honden van andere rassen tot een keuring toe te laten.

De honden die aan een keuring deel nemen,

moeten door middel van een transponder (chip) - ISO Standaard,

FDX-B type - geregistreerd zijn.

 

Reglementen - Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging

 

 
Grotere kaart weergeven